لید

د کور دننه له ګوډ ګوډ او د کور نه بهر اړیکه نیونکو او خدماتو اخیستونکو ته د ترکیې جمهوریت د کورنيو چارو وزارت د کډوالۍ عمومي مدیریت د مقرراتو په چوکاټ کې د اړیکو د لیکې او نورو خدماتو وړاندي کونکو چینلونو له لارې د ویزې، استوګنې جواز، نړیوالي ساتنې، لنډ مهالې ساتنې په څېر موضوعاتو اړوند پوښتنو، غوښتنو، نظرونو، وړاندیزونو او شکایتونو ته ځواب ورکول او په ځانګړي توګه په بيړنې حالاتو کې د انسان قاچاق او کډوالو قاچاق د قربانیانو لپاره د خبرتیا پروسي ترسره کول او نهایې کول او په دي چوکاټ کې د مرستې د لیکې په توګه دندې ته دوام ورکول دی.