در مورد ما

157 که فعالیت خود را به عنوان خط ارتباطی اضطراری با هدف کمک  به قربانیان تجارت انسان  در ماه می سال 2005 آغاز کرد، از تاریخ 20  آگوست 2015  به بعد با آغاز فعالیت خود تحت نظارت مدیریت کل  اداره مهاجرت و گسترش شبکه خدمات خود، به عنوان مرکزاطلاع رسانی اتباع خارجی (YIMER 157) شروع به ارائه خدمات نموده است.

ییمر157 (YIMER 157)، که در شروع فعالیت خود به چهار زبان ترکی، انگلیسی، عربی و روسی  در هفت روز هفته و به صورت 24 ساعته ارائه خدمات می نمود، از تاریخ 1 آوریل سال 2016 با افزودن دو زبان آلمانی و فارسی به شش زبان، از تاریخ 1 ژانویه سال 2020 با افزودن زبان پشتو به 7 زبان (ترکی، انگلیسی، عربی، فارسی، روسی، آلمانی و پشتو)، در هفت روز هفته و به صورت 24 ساعته به شکل متوالی و پیوسته ارائه خدمات می نماید.

ییمر157 (YIMER 157)، که در آن اتباع خارجی می توانند به تمامی سوالاتی که در مورد ویزا، محل اقامت، حمایت بین المللی و حمایت موقت می پرسند پاسخ پیدا نمایند، همچنین به عنوان یک خط تلفن جهت گزارش و کمک برای قربانیان تجارت انسان و عملیات  نجات از دریا برای افرادی که در معرض  قاچاق مهاجران قرار گرفته اند، در هفت روز هفته و به صورت 24 ساعته به شکل متوالی  و پیوسته ارائه خدمات نموده و زندگی انسان ها را نجات می دهد.

ییمر157 (YIMER 157)، که جهت دریافت "اطلاعات کامل، سریع و مطمئن" هم از داخل و هم از خارج کشور قابل دسترسی می باشد، در نظر دارد مرجع شماره یک پاسخگویی به سوالات و مشکلات اتباع خارجی باشد.

*درمورخ ما بین 20 آگوست 2015  - 1 ژانویه 2020 از 501 تماس اضطراری دریافت شده، جان 11,606 نفر نجات داده شده است.