گزارش مهاجرت 2016 ترکیه  منتشر شد

در تاریخ جمهوری ترکیه، چهارمین گزارش ملی مهاجرت در ارتباط با مهاجرت بین المللی مهاجرت در  2016 منتشر شد.

برای دسترسی به نسخه پی دی اف گزارش مهاجرت ترکیه 2016  کلیک نمایید.