کارگاه آموزشی "کنفرانس بین المللی مراکز تماس و انطباق و سازگاری: نمونه های کاربردی عملی برتر ییمر 157 و اتحادیه اروپا" برگزار شد

کارگاه آموزشی "کنفرانس بین المللی مراکز تماس و انطباق و سازگاری: نمونه های کاربردی عملی برتر ییمر 157 و اتحادیه اروپا" در چارچوب "پروژه حمایت از مطالعات مدیریت مهاجرت ترکیه" وبا همکاری ریاست بخش انطباق و ارتباطات مدیریت کل ما و سازمان مهاجرت سازمان ملل (IOM) ، ما بین تاریخ های 20 تا 21 مه 2021 در آنکارا برگزار شد.

در کارگاه آموزشی برگزار شده که با هدف بررسی مراکز تماس نمونه اجرایی و عملی در بخش مرکز تماس بین المللی ، ارزیابی داده های عملیاتی و بررسی اینکه آیا برنامه و یا طرحی وجود دارد که بتوان آن را به عنوان الگویی برای افزایش کیفیت خدمات و ظرفیت مرکز اطلاع رسانی اتباع خارجی ( YIMER 157) در نظر گرفت ؛ معاون مدیر کل ما دکتر گوکچه اوک و دکتر محمد سینان ییلدیز، رئیس بخش انطباق و ارتباطات دکتر آیدین کسکین اوعلو، رئیس بخش فن آوری های اطلاعات ویسل داعلار، هماهنگ کننده برنامه مدیریت مهاجرت توماسو دکاتادو ، مدیر کل مرکز تماس پوسولا (Pusula Call Center ) حسن آدی گوزل، نمایندگان بخش های مدیریت کل ما و نمایندگان مدیریت های اداره مهاجرت استان شرکت کردند.

این برنامه با سخنرانی افتتاحیه معاون مدیر کل ما دکتر گوکچه اوک و معاون مدیر کل ما دکتر محمد سینان ییلدیز، رئیس بخش انطباق و ارتباطات دکتر آیدین کسکین کادی اوعلو، رئیس بخش فن آوری های اطلاعات ویسل داعلار ، هماهنگ کننده برنامه مدیریت مهاجرت توماسو دکاتادو آغاز گردید.

در روز اول برنامه ؛ مدیر پروژه ییمر 157 و رئیس گروه امید بولات ارائه جامعی در مورد داده های عملیاتی مرکز اطلاع رسانی اتباع خارجی (YIMER 157) ، خدمات ارائه شده ، کانال های ارائه خدمات و زیرساخت های فناوری برای شرکت کنندگان انجام داد. علاوه بر این ، سخنرانی ها و ارائه هایی برای شرکت کنندگان در خصوص "مرکز تماس صندوق انطباق و سازگاری اطریش"، "مرکز تماس کنسولی وزارت امور خارجه" ، "مرکز تماس آک بانک" ، "مرکز تماس هلال احمر168"، " پیشنهادهایی برای حل مشکلاتی که مدیریت های اداره مهاجرت استان با آن روبرو هستند " صورت گرفت.

در روز دوم برنامه ؛ سخنرانیها ، آموزش ها و جلسات بحث و گفت گوی "مرکز تماس اضطراری کودکان گمشده 116،000" ، "مرکز تماس اضطراری 112" برگزار شد.این کارگاه آموزشی با شرکت 7 مرکز تماس از 3 کشور و در مجموع 117 نفر، با اهدای گواهی شرکت و مراسم اهدای لوح و عکسبرداری گروهی به پایان رسید.