ییمر 157 در بخش " جایزه ی بهترین خدمات اضطراری" مدال طلا دریافت کرد

شب جایزه مسابقات منطقه ای Contact Center World EMEA (اروپا ، خاورمیانه و آفریقا) که قرار بود در لیسبون برگزار شود ، به دلیل بیماری همه گیر در 29 اکتبر 2020 بصورت آنلاین برگزار شد. YIMER 157 در شب جایزه در مسابقات منطقه ای EMEA (اروپا ، خاورمیانه و آفریقا) در بخش" جایزه ی بهترین خدمات اضطراری" مدال طلا را از آن خود کرد.
ییمر 157 ، که مقام اول مسابقات منطقه ای EMEA را به دست آورد ، در چارچوب Global Contact Center World Events (رویدادهای جهانی مرکز تماس جهانی) ، به رقابت جهانی راه یافت.
هر ساله مسابقات مراکز تماس شامل بخش های مختلف برگزار می شود و بهترین های صنعت بین المللی مرکز تماس از طریق این مسابقات گرد هم می آیند. در حالی که مسابقات در یک روند دو مرحله ای ارزیابی می شود، مرحله اول در 3 منطقه (آمریکا ، اروپا و EMEA) برگزار می شود. نامزدهای موفق در سه منطقه برای کسب عنوان قهرمانی جهان، در مرحله دوم درچارچوب Global Contact Center World Events رقابت می کنند. قرار است رقابت های جهانی در آمریکا برگزار شود.