Yönetmelikler

1-"Atama Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" ne ulaşmak için Tıklayınız.

2-"Göç Uzmanlığı Yönetmeliği" ne ulaşmak için Tıklayınız.

3-"Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği" ne ulaşmak için Tıklayınız.

4-"Sözleşmeli Yabancı Uzman Yönetmeliği" ne ulaşmak için Tıklayınız.

5-"Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği" ne ulaşmak için Tıklayınız.

6-"Kabul ve Barınma Merkezleri ile Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetilmesi İşletilmesi, İşlettirilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik" e ulaşmak için Tıklayınız.

7-"İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği" ne ulaşmak için Tıklayınız.

8-"Disiplin Amirleri Yönetmeliği" ne ulaşmak için Tıklayınız.

9-"Geçici Koruma Yönetmeliği" ne ulaşmak İçin Tıklayınız.

10-"Göç İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik" e ulaşmak için Tıklayınız.

11-"Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik" e ulaşmak için Tıklayınız.

12-"İnsan Ticaretiyle Mücadele Ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik" e ulaşmak için Tıklayınız.

13-"Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmelik"e ulaşmak için Tıklayınız.