İltica Ve Göç Ulusal Eylem Planı"İltica ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Eylem Planı" ekini indirmek için Tıklayınız.