YUKK

Bakanlığımızın hazırlamış olduğu “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” 04.04.2013 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) 10.04.2013 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanmış ve 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU


LAW ON FOREIGNERS AND INTERNATIONAL PROTECTION (İngilizce)

ЗАКОH ОБ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАНАХ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЕ (Rusça)

STRANIERI E LEGGE SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE (İtalyanca)

ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ И МЕЖДУНАРОДНАТА ЗАКРИЛА (Bulgarca)

GESETZ ÜBER DIE AUSLÄNDER UND DEN INTERNATIONALEN SCHUTZ (Almanca)

LEY DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL Y EXTRANJEROS (İspanyolca)

CODE DES ETRANGERS ET PROTECTION INTERNATIONALE (Fransızca)

ΝΟΜΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Yunanca)

قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی (Farsça)

الأجانب والقانون الحماية الدولية (Arapça)