د معلوماتو تازه کولود پروژه په اړه خبرداریو ویډوګانی خپور شوی

د موقتی ساتنی دآیری لاندې زموږ په هیواد کې میشته د سوری اوسیدونکو  د نوم ليکنې د تکلارو د نښه کیدو هدف سره  مونږ د پروژې په چوکاټ کې یوو "په ترکیه کې د موقتی ساتنی لاندې د بهرني اتباعو شخصي مالوماتو تایید"  لنډ ګرځنده فلمونه لکه لنډه څارنه. څنګه ، کله او چیرته ترسره کیږي ترتیب شوي.

په ترکیه کې د موقتی ساتنی لاندې د بهرني اتباعو شخصي مالوماتو د تازه کولو پروژې په اړه خپور شوی خبرداری ویډوګانی"نوی کول څه شی دی او د هغې موخه څه دی؟"کلیک وکړی.

کومو کسانو مالومات باید نوي شي؟ تاسو څنګه پدی پړوا کی ګدون کولی شی؟" کلیک وکړی.

 

"د معلوماتو تازه کول کله او چیرته  کیږي؟ څنګه کولای شود  ټاکنې وخت وټاکو؟" کلیک وکړی.

معلوماتو تازه کولو په اړه نور جلا مالومات کلیک وکړی.

"مهرباني وکړئ د معلوماتو تازه کولو په اړه د مفصلویا کره معلوماتو لپاره" کلیک وکړی.