MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Genel Müdürlüğümüz, ülkemizde bulunan yabancılar ve ev sahibi toplumla etkin iletişimin sağlanmasına katkı amacıyla 81 İl Göç İdaresi Müdürlüğü çalışanlarının katılımıyla “Medya ve İletişim Çalıştayı” gerçekleştirdi. 
81 İl Göç İdaresi Müdürlüğünden uyum ve iletişim çalışmalarından sorumlu uzmanların katıldığı çalıştay Antalya’da Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Açılış konuşmasında Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu: “Göç, sadece rakamlardan veya statülerden ibaret değildir. Göç içerisinde insan hikayelerini barındıran çok yönlü bir süreçtir. Unutulmaması gereken bir husus, başvuru işlemleri yabancının en fazla birkaç gününü alırken uyum süreci yabancının ülkede bulunduğu tüm süreci kapsamaktadır. Göç yönetiminde uyum konusunu göz ardı ettiğimiz sürece ne kadar yabancıyı kayıt altına alırsak alalım iyi yönetilen bir göç sürecinden bahsedemeyiz. Göçe ilişkin toplumsal algı günümüzde medya kuruluşları ve sosyal medya kanalları üzerinden inşa edilmektedir. Bu nedenle, uyum konusunda iletişimi es geçemeyiz. İletişim kanallarını ne kadar doğru kullanır ve göç konusunda ev sahibi toplumda farkındalığı ne kadar artırabilirsek iyi bir göç yönetiminden bahsedebiliriz.” dedi.
81 İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeline medyada göç algısı, televizyon haberciliği, haber yazma teknikleri ve sosyal medya konularında eğitimin verileceği “Medya ve İletişim Çalıştayı”  3 gün sürecek. Eğitimlerin yanı sıra Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen hizmetlerin aktarılacağı çalıştayda Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün uyum konusunda medyayla yakın ilişki kurması için alt yapının oluşturulması amaçlanmaktadır.