د 157 YİMER شمیری په موخه د مخته وړنی وړاندیزونه او د YİMER خدماتو ته د بهرنيانو د لاسرسي مشورې ورکشاپ.

زمونږ له عمومي مدیریت نه ګټه اخیستونکي چی د ملګرو ملتونود نړیوال کډوالو سازمان لاندی دنده ترسرکوی د ترکیې د کډوالی د ادارې کارکوونکو د ملاتړ په برخه لیک کی رامنځته شوی” د ۱۵۷ YİMER شمیری په موخه د مخته وړنی وړاندیزونه او د YİMER خدماتو ته د بهرنیانو لاس رسی مشورې ورکشاپ ۲۰۱۹  کا ل د اکتوبر د میاشتی ۲۱ـ۲۲  ورځو د نیټه په ترڅ کی  د انقره  په ښار کی رامنځته شو” 
ورکشاپ زمونږ د عمومی مدیر مرستیال دوکتور ګوګچه اوک,  د همغږی او مخابراتو  د اداری ریس دوکتور آیدن کیسکین کدی اولو، د  ۱۵۷ YİMER فرعی قراردادونو د  pusula  اړیکی څانګی عمومی مدیر حسن ادی ګوزل د YİMER پروژې سمبالګر او د مخابراتو څانګی کاري ډلې رییس  همد رنګه د کډوالي کارپوه اومیت بولات , د YİMER د پروژې همغږي کوونکی مورات نیشانجی, د انګلستان کډوالو ته  د مرستۍ کرښې استازي فل ډایلی او رابعه روات, د پرتګال کډوالو ته د کرښی استازي انجیلا راموس او سوسنه هولی وریا, د ملګرو ملتونو نړیوال کډوالو سازمان د پروګرام همغږی کوونکی توماسو د کتالدو, د پروژې لوړ پوړی معاوین ګلبخیر سیمیاتووا, د اروپا د ټولنو پلاوی بانور وزآیدن د اړونده عامه واک او د بنسټ ایښودونکی استازۍ د ایمر کارکونکو ډلی سره یوځای شول.
 د برنامې د پیل په پرانستلو کی د دوکتور ګوګچه اوک زمونږ د عمومی مدیر مرستیال خبرو پر بنا د  ۱۵۷ YİMER  په لویه کچه د همغږی په برخو ټینګار وکړهمدا رنګه د ایمر د خدماتو په اغیزمنتیا او د خدماتو د چینلونو په زیاتولو کی په ګډه سره کار کول او څرنګه چی ۱۱۲ او ۱۵۵  شمیري پیژندل شوی دی د ۱۵۷ YİMER هم په همدی توګه د ټولو خوا د پیژند وړادیز څرګندونه وکړه.
زمونږ د مخابراتو او همغږی د اداری ریس دوکتور آیدن کیسکین  په خپله وینا کی په ډیجیتل پلټ فارمونوکی د خورا اغیزمن کیدواو پدی کی د ټولو کارکونکو متمرکز کیدولو او د ۱۵۷ YİMER همغږی لپاره د یو ډیړ مهم  خدماتی چینل په شتون ټینګار وکړ سربیره پردی ورکشاپ کی زمونږ د عمومی مدیر مرستیال دوکتور ګوګچه اوک او زمونږ د همغږی او مخابراتود اداری ریس دوکتور آیدن کیسکین کدی اولو د ایمر رسمی ویپ پاڼه(www.yimer.gov.tr)  د لید منځ په نوی کیدو سره د ویپ چټ  وروستۍ  نسخه چی ۲۰۱۹ اکتوبر ۲۲ نیټه کی خپره او د سایټ په پرانیستلو اشاره وکړه.
د  YİMER ۱۵۷ تخنیکي او اداري جوړښت د خدمت چینلونو او د ۱۵۷ YİMER اهدافو په اړه پرزینتشن وړاندې کوونکی د مخابراتو څانګي کاري ډلې رییس او د کډوالی کارپوه اومیت بولات د خدمت چینلونو ته د موثریت په ګوته کولو سره ۱۰۰٪ سلنه  د  لاس رسی پیدا کولو او د یو حل په لټه کی او د یو اړیکی مرکزیت څانګي په شتون ټینګار وکړ.
د انګلسټان کډوالو ته د مرستۍ کرښی واکداره فل ډایل خپل د ټلیفون څانګی تخنیکی او ادارئ خدماتو پر بنسټ وینا وکړه او په خپله وینا کې  ډایل ټینګار وکړ چې ۱۵۷ YİMER په نړۍ کې یو له غوړه نمونو څخه ده.
د پرتګال د کډوالی مرستندویو کرښو چارواکو انجیلا راموس او سوسانا اولی وارا  کډوالوته اړونده د هغو خدماتی او عملیاتی جوړښتونو په اړه خپل چمتو شوی پریزنټیشن خپورکړه او ورکشاپ ته د رابللو څخه خوښي څرګنده کړه. ورکشاپ کی د انګلستان کډوالو ته د مرستو کرښه او د پرتګال کډوالو ته د مرستو کرښو په هکله د نمونې په ډول مثالونه ورکړل شول همدا رنګه ارونده خدامتو د کیفیت لوړولو بهیر به بهرنیانو ته د دی توان ورکړی چه د یمر خدماتو ته لاسرسی ومومي د لا اغیزمند کیدو مشهوری شریکی کړی.     
 

د غونډې په لومړۍ ورځ زمونږ عمومی مدیرمرستیال دوکتور ګوګچه اوک د همغږی او   اړیکی اداری ریس دوکتور کیسکین کدی اولو او ټولو لوړ پوړو ګډونوالو YIMER څخه لیدنه وکړه  د کارونواوجوړښتونو په اړه یې معلومات ترلاسه کړل.