جانشین مدیر کل ما بدلیل 30 ژوئیه مصاحبه کرد

 

مدیر کل ما ، بعلت 30 ژوئیه روز مبارزه با تجارت انسان، به سوالات آژانس آنادولو پاسخ داد. جانشین مدیر کل ما جناب آقای عبدالله آیاز ، در روز 30 ژوئیه, روز جهانی مبارزه با تجارت انسانی، به سؤالات خبرنگار خبرگزاری آنادلو پاسخ داد.

در مصاحبه ای که در اداره کل ما صورت گرفت جانشین معاون اداره کل ما جناب آقای عبدالله آیاز  با بیان اینکه  تجارت انسان که بعنوان برده داری عصر مدرن نامیده می شود، به عنوان یکی از سنگین ترین جرائمی می باشد که  که علیه حقوق و آزادی های اساسی مردم جهان در سال های اخیر صورت گرفته است، او اظهار داشت که جرم تجارت انسان در سراسر جهان افزایش یافته و  به همراه تاثیرات حرکت های مهاجرتی ترکیبی, بعنوان یکی از مهم ترین مشکلات جهانی قرن بیست و یکم تبدیل شده است.

 جانشین مدیر کل ما جناب آقای عبدالله آیاز  بیان نمود که تجارت انسان به عنوان نوعی از جرم می باشد که  به شکل های مختلف که عمدتا بواسطه به کارگرفتن اجباری افراد, اجبارنمودن به خدمات رسانی, استثمار نمودن افراد  با هدف فحوش و دیگر هدف های جنسی,  محدود نمودن آزادی افراد در معرض برده داری و شیوه های مشابه آن،  با بهره برداری از اعضا و بافت ها ; با تاثیرات عصر تکنولوژی که در آن واقع هستیم, تهدید جدی جهت حقوق و آزادی های اساسی می باشد .

وی با تاکید بر اینکه  که تجارت انسان پیش از قرن 21  عمدتا با الگوهای  برده داری سپس کار اجباری و سوءاستفاده جنسی از زنان مرتبط بوده,خاطرنشان کرد:از آغاز قرن بیست و یکم جرم تجارت انسان به ابعاد جدی رسیده است و بعلت  تحت تاثیر قرار دادن همه کشورها در مقیاس جهانی, فعالیت های مرتبط با مبارزه تسریع گردیده است.در این زمینه،" پروتکل پالرمو" با هدف تنظیم موارد تعریف جرم تجارت انسان توسط سازمان ملل متحد و هدایت نمودن قربانیان به خدمات حمایتی امضا شد.  همچنین در سال های اخیر،  " تفاهنامه کنوانسیون شورای اروپا در مورد اقدام علیه تجارت انسان" که حاوی مقررات مشروح, به خصوص در زمینه حمایت از قربانیان است، آماده شده و به اجرا درآمده است. به طور کلی، قوانین کشور در چهارچوب این مقررات شکل گرفته است.

 جانشین مدیر کل  ما,عبدالله آیاز،  ،اعلام نمود که با توجه به داده های موجود در گزارشی با نام "پیش بینی های جهانی در مورد برده داری مدرن" که توسط سازمان جهانی کاردر سال 2017 منتشر شده, 40.3 میلیون قربانی محتمل تجارت انسان در سراسر جهان وجود دارد.جانشین مدیر کل  ما,عبدالله آیاز گفت با توجه به گزارش یکسان ,زنان 71 درصد از 40.3 میلیون قربانی محتمل  را تشکیل داده و از هر 4 قربانی یکی کودک  می باشد و به سخنان خود به این شکل ادامه داد.

همچنین در فعالیت های انجام شده  توسط سازمان" بین المللی کار " اعمال تجارت انسان در جهان منجر به سود غیر قانونی حدود 150 میلیارد دلار در سال شده است.در "گزارش تجارت انسان" که توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده در سال 2018 منتشر شد، حدود 100 هزار نفر در سراسر جهان به عنوان قربانیان تجارت انسان در سال 2017 شناسایی شدند. هنگامی که اعداد ذکر شده مورد بررسی قرار می گیرند، قابل توجه است که کمبود قابل توجهی در مسائل شناسایی قربانیان و راهنمایی برای خدمات حمایتی در سراسر جهان وجود دارد.این کمبود عمدتا به دلیل کمبود آگاهی در مورد تجارت انسان  می باشد.

 جانشین معاون مدیر کل ما  عبدالله ایاز  در مورد پروفیل کلی تجارت انسان در ترکیه اطلاع رسانی نموده واظهار داشت: " در ترکیه همانند سرتا سر جهان;  جرم تجارت انسان بیشتر با هدف استثمار جنسی صورت می گیرد.در سال های اخیر  در جرم تجارت انسان بخصوص به شکل کار اجباری افزایش وجود داشته،  اما در ترکیه 70 درصد از  قربانیان  شناسایی شده  را قربانیان سوء استفاده جنسی تشکیل می دهد.با بررسی کردن مشخصات قربانیان شناسایی شد، پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی شاهد این هستیم که شهروندان  کشورهای سابق بلوک شرق ,توسط افرادی که مرتکب این جرم هستند ,با وعده یک زندگی بهتر فریب داده شده ، به ترکیه آورده شده و درمعرض  جرم تجارت انسان  قرار داده شده اند. به تازگی ، به دلیل بی ثباتی سیاسی و اقتصادی و آشفتگی های داخلی  بوجود آمده در کشورهای همسایه, هجوم مهاجرتی متراکمی  به ترکیه صورت گرفته است. با جریان مهاجرتی,  مشخصات قربانیان و طرق ارتکاب جرم در ترکیه تغییر کرده است. از سال 2014 تا به امروز در میان قربانیان شناسایی شده به شکل عمده اتباع سوری واقع شده است.از لحاظ طرق ارتکاب  جرم ، کار اجباری و گدایی اجباری افزایش یافته است.افزایش در  کار اجباری و گدایی اجباری  همزمان باعث افزایش تعداد قربانیان کودک نیزمی باشد."

در فعالیت های صورت گرفته  توسط مدیر کل ما درارتباط با مبارزه با تجارت انسان  , جانشین مدیر کل  ما جناب آقای عبدالله آیاز درچهارچوب قانون شماره 6458 حمایت اتباع خارجی و بین المللی اظهاراتی مبنی بر اصول و اساس موجود درمجوز اقامت قربانیان تجارت انسان, تمدید و ابطال مجوز اقامت و عدم اخراج نمودن قربانیان تجارت انسان  و سازماندهی تاسیس ریاست بخش حمایت از تجارت انسان که در این زمینه  مسئول و انجام وظیفه می کنند, ارائه نمود.

او افزود که در 17 مارس سال 2016، آیین نامه مبارزه با تجارت  انسان و حمایت از قربانیان  به منظور سازماندهی  به شکل مشروح جهت مطابقت با آیین نامه های بین المللی موجود در این زمینه به خصوص  "پروتکل پالرمو"  و "کنوانسیون شورای اروپا در مورد مبارزه  با تجارت انسان"  به اجرا گذاشته شد.